Cash -en treasurymanagement

Grondige analyse van uw dagelijkse financiële processen, debiteurenbeheer, bankrelatie-analyse, begeleiden in de aanvraag van mogelijke kredietfaciliteiten, optimalisatie van korte- en langetermijnbeleggingen, verfijnen van financiële procedures inclusief onderhandeling met partners, klanten en leveranciers.

Financiële coaching

De focus op uw onderneming. Omnifin treedt op als sparringpartner, klankbord, onafhankelijk en neutraal, breed en doelgericht, zowel binnen de organisatie van de opdrachtgever, en ook samen met de opdrachtgever, naar externe partijen toe.

Ondersteuning boekhoudafdeling

Op lange maar ook korte termijn kan Omnifin financiële consultants plaatsen binnen uw financiële afdeling bij bv. groei, onverwachte afwezigheid, vakantie, reorganisatie, enz.

Vereenvoudig uw administratie!

De consequente en accurate aanpak: samen met de vereenvoudiging van de boekhoudkundige administratie, streeft Omnifin ook naar het bekomen van consequente en accurate data-invoer en het versnellen van de dagelijkse processen. Inscannen en elektronisch verwerken van facturen is hierbij zeker niet meer weg te denken. Een juiste en snelle boekhoudkundige afhandeling van transacties is van groot belang vermits dit een directe invloed heeft op het gerapporteerde resultaat.

Isabel 6.0 betalingsplatform

Omnifin begeleidt u naar een gestructureerd betalingsplatform. In samenwerking met een Certified Isabel-partner kan Omnifin u begeleiden bij de integratie van Isabel 6.0 optimalisatie van in- en uitgaande cashstromen, eventueel geïntegreerd in een reeds aanwezige of nieuwe ERP-omgeving, met daaraan gekoppeld een duidelijk overzicht van uw huidige en toekomstige cashflow.

Credit control

Goede afspraken maken goede ... klanten! Credit control is een cruciaal onderdeel van gezonde bedrijfsvoering. Het tijdig incasseren van klantenfacturen begint reeds bij een correcte offerte, waar vaak ook de betalingsvoorwaarden worden vastgelegd ... maar gaat uw verkoopfactuur ook wel tijdig de deur uit, zodat uw klant tijdig kan betalen?

"Dankzij de hulp van Omnifin hebben wij onze financiële efficiëntie kunnen verhogen met 50%."

"Omnifin heeft me geholpen mijn financiële zaken op orde te stellen."

- Jan