Isabel 6.0 betalingsplatform

Omnifin begeleidt u naar een gestructureerd betalingsplatform.

In samenwerking met een Certified Isabel-partner kan Omnifin u begeleiden bij de integratie van Isabel 6.0. 

Optimalisatie van in- en uitgaande cashstromen, eventueel geïntegreerd in een reeds aanwezige of nieuwe ERP-omgeving, met daaraan gekoppeld een duidelijk overzicht van uw huidige en toekomstige cashflow.

"Dankzij de hulp van Omnifin hebben wij onze financiële efficiëntie kunnen verhogen met 50%."

"Omnifin heeft me geholpen mijn financiële zaken op orde te stellen."

- Jan